Texas Mahjong
Texas Mahjong is currently unavailable from 26th July 1500Hrs GMT+8 onward until further notice. Please transfer your remaining funds to the main wallet. For more information, please contact our customer service.
德州麻将将于7月26日15:00(北京时间)开始暂停开放直至另行通知。请您将您的游戏钱包余额转至中心钱包。如有任何疑问, 请联系客服专员。
เรียนสมาชิกผู้มีอุปการคุณ เกมส์เท็กซัสมาจง จะทำการปิดให้บริการในวันที่ 26 กรกฏาคม 2017 เวลา 15:00 น.(GMT+8). กรุณาทำการย้ายเงินสู่กระเป๋าหลักก่อนเวลาปิดทำการ หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ตล
Texas Mahjong Sản phẩm Texas Mahjong dừng hoạt động kể từ 15h (GMT + 8) ngày 26/7/2017. Vui lòng chuyển số tiền đang có trong sản phẩm này vào ví tiền chính của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ
Texas Mahjong នឹងមិនបន្តផ្តល់ជូនទៀតទេ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ កក្កដា ម៉ោង ២ រសៀលតទៅ។ សូមមេត្តាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅកាន់ប្រអប់ប្រាក់ចំបង។ សូមទំនាក់ទំនងសេវាអតិថិជន សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
Texas Mahjong Saat ini tidak tersedia mulai 26 Juli 1500Hrs GMT + 8 dan seterusnya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Harap transfer sisa dana Anda ke dompet utama. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi customer service kami.
Texas Mahjong 현재 통지가있을 때까지 7 월 26 일 GMT + 8 이후부터는 사용할 수 없습니다. 나머지 금액은 메인 지갑으로 옮겨주십시오. 자세한 내용은 고객 서비스에 문의하십시오.
テキサスマージャンは 7月27日15:00(GMT +8)からは利用できなくなりますので、残っている資金をメインウォレットに移してください。詳細については、カスタマーサポートまでご連絡ください。